חיפוש לוחם א-ב

רומן זלמנוביץ אברמסון

פרטים אישיים הדפסה

רומן זלמנוביץ אברמסון
נולד ב: אוקראינה
שרות בצבא: ברית המועצות
יחידה: ארמיה 29