חיפוש לוחם א-ב

ויקטור אקוסלוביץ אברמסון

פרטים אישיים הדפסה

סרזנט ויקטור אקוסלוביץ אברמסון
נולד ב: ברית המועצות
שרות בצבא: ברית המועצות
יחידה: דיביזיה 154