חיפוש לוחם א-ב

עזרא מויסייביץ ברישמן

פרטים אישיים הדפסה

ליטננט עזרא מויסייביץ ברישמן
נולד ב: ברית המועצות
שרות בצבא: ברית המועצות
יחידה: דיביזיית גוורדיה 5