חיפוש לוחם א-ב

עמנואל דוידוביץ אורטנברג

פרטים אישיים הדפסה

ליטננט עמנואל דוידוביץ אורטנברג
נולד ב: רומניה
שרות בצבא: ברית המועצות
יחידה: יחידת מסילות ברזל ה-1