חיפוש לוחם א-ב

ברקי

פרטים אישיים הדפסה

ברקי
השתתפות במאבק הפרטיזנים: יוון

קורות חיים

יהודים בעלי אזרחות תורכית, שפעלו בשת"פ עם המחתרת היוונית, סייעו בהוצאת יהודים אל מחוץ ליוון בדרך הים והעבירו אספקה עבור המחתרת.