חיפוש לוחם א-ב

שמואל אוסיה

פרטים אישיים הדפסה

סמל שמואל אוסיה
מ.א.: Pal/12386
שרות בצבא: בריטניה
יחידה: חפרים