חיפוש לוחם א-ב

בועז שכביץ

פרטים אישיים הדפסה

סגן בועז שכביץ
מ.א.: Pal/346760
נולד ב: ישראל
ב: 07/06/1924
שרות בצבא: בריטניה
חיל רגלים
יחידה: הגדוד הראשון הבריגדה היהודית