חיפוש לוחם א-ב

שלמה אברמוביץ

פרטים אישיים הדפסה

שלמה אברמוביץ
שרות בצבא: בריטניה