המרידות במחנות ובגטאות

המרידות בגטאות ובמחנות

מס'

תאריך

המקום

האירוע

1

25.10.1941

טאטארסק 

התנגדות מזוינת בגטו טאטארסק

2

25.10.1941

סטארודונבסק 

התנגדות מזוינת בגטו סטארודונבס

3

22.07.1942

נייסבייז'

התנגדות מזוינת בעת חיסול הגטו בניאסביאז'

4

09.08.1942

מיר 

התנגדות מזוינת בעת חיסול הגטו במיר

5

03.09.1942

לאחווה

התנגדות מזוינת בעת חיסול הגטו בלאחווה, מזרח פולסיה

6

25.8.1942

קוסטופול

התקוממות בעת מיפקד ובריחה ליערות

7

27.8.1942

סרני  פולסקה

התקוממות בגטו פולסקה הצתת הצריפים ובריחה ליערות

8

09.09.1942

קרמיניאץ

התנגדות מזוינת בעת חיסול הגטו בקרמיניאץ

9

23.09.1942

טוצ'ין

התנגדות מזוינת בעת חיסול הגטו בטוצ'ין

10

16-17.12.1942

קרושינה

התנגדות מזוינת במחנה לעבודות כפייה בקרושינה

11

10.01.1943

מינסק מאזובאצקי

התנגדות מזוינת במחנה לעבודות כפייה במינסק מאזובצקי

12

18-21.01.1943

ורשה

התנגדות מזוינת ראשונה בגטו ורשה

13

19.04.1943

ורשה

פרוץ מרד גטו ורשה

14

15-30.6.1943

לבוב

התנגדות מזוינת בעת חיסול גטו לבוב

15

02.08.1943

טרבלינקה

מרד במחנה ההשמדה טרבלינקה

16

03.08.1943

בנדין- פולין

התנגדות מזוינת בעת חיסול הגטו בבנדין, פולין

17

16.08.1943

ביאליסטוק

פרוץ המרד בגטו ביאליסטוק, פולין.

18

16.08.1943

קריכוב

מרד במחנה לעבודות כפייה בקריכוב (אזור לובלין, פולין)

19

20.8.1943

גלובוקי

התנגדות מזויינת בגטו גלובוק, צפון מערב ביילורוסיה

20

01.09.1943

טראנוב, פולין

התנגדות מזוינת בעת חיסול הגטו בטראנוב, פולין

21

14.10.1943

סוביבור

מרד במחנה ההשמדה סוביבור

22

03.11.1943

לובלין, פולין

התנגדות מזוינת אחרונה של שבויי מלחמה יהודים בעת חיסול המחנה בלובלין, פולין

23

07.10.1944

אושוויץ

מרד במחנה