השבויים והנעדרים - מחקרו של יוסף שקד

השבויים, החללים והנעדרים מקרב החיילים העבריים הארצישראליים,
ששירתו בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה

מחקרו של יוסף (ספי) שקד

תהלוכת מתנדבים ארצישראליים לצבא הבריטי בתל אביב, 16 בספטמבר 1939 (אוסף זולטן קלוגר - ארכיון המדינה)

במחקרו בנושא השבויים, החללים והנעדרים מקרב החיילים העבריים הארצישראליים, ששירתו בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, מצא יוסף (ספי) שקד, מחיפה, את שמותיהם של 1,722 חיילים עבריים, ארצישראליים, אשר נפלו בשבי האויב, מהם למעלה מ-1,500 נפלו בשבי בקרבות ביוון, כ-170 נפלו בשבי בקרבות בכרתים, ויתרתם - בחזיתות אחרות. 
במחקרו אותרו שמותיהם של 115 חללים - מהם נפלו בקרבות הנסיגה - 40 ביוון, 5 בכרתים ו-70 שנפלו חלל בשבי או כתוצאה ממנו. 
במסגרת מחקרו איתר בארכיון המדינה (תיק D/95/41‏), מסמכים של הפיקוד הבריטי, ובהם דיווחים סטטיסטיים שבועיים המפרטים את מצבת הנפגעים. מהדיווחים עולה כי עד טביעת האוניה "ארינפורה" ביום 1/5/1943, הן מספר החללים והן מספר הנעדרים מקרב כלל הנפגעים הארצישראליים בזירות השונות, עמד על עשרות בודדות בלבד. לאחר טביעת האוניה (בדיווח השבועי מיום 25/5/1943), הייתה עליה חדה במספר הנעדרים מ- 38 ל- 189, בעוד שמצבת החללים כמעט ולא השתנתה. מכאן מסקנתו, כי העליה במספר הנעדרים, קשורה עם הלוחמים אשר טבעו עם האניה.
מיום 25.5.1943 ועד סיום המלחמה, מצבת הנעדרים נותרה בתחום של 150-200 חיילים.
עם זאת, מצבת החללים השתנתה בהתאם לידוע על נפילתם, במהלך השירות, בזירות השונות.
מסקנתו של שקד, כי על מנת לקבל את מספר הנעדרים בקרבות היבשתיים, יש להפחית ממספר הנעדרים השוטף שבכל דיווח  138 ‏איש (שהם למעשה 138 מסך כל 139 חללי האוניה "ארינפורה" שטבעו בים, והחלל הנוסף, יהושע מסווארי (דוכן), אשר נמשה מהמים ומת מפצעיו בבית חולים. בסיכום הסטטיסטי של הפיקוד הבריטי לא הייתה הפרדה בין נעדרים בקרבות ביוון ובכרתים לבין נעדרים באירועים אחרים, ולכן 138 מחללי האוניה "ארינפורה", שמקום קבורתם  לא נודע, נחשבו בשגגה עד לאחרונה, כנעדרים מהקרבות ביוון ובכרתים.
במחקרו מציין שקד, את שמותיהם ופרטיהם של:
1,722 שבויים עבריים ארצישראליים, מהם 168 אשר הצליחו לברוח משבי האויב.
174 חיילים עבריים ארצישראליים, שדווחו רשמית כנעדרים, אך אותרו בדיווחים רשמיים מאוחרים יותר. 
623 החיילים העברים אשר נפלו חלל בעת שירותם בצבא הבריטי, 
80 נפלו חלל בשבי האויב או כתוצאה ממנו.
33 חיילים שגורלם דורש בירור נוסף. כ-20 מהם חיילים שבויים מהקרבות ביוון וכרתים, 14 מהם קיבלו מספר שבוי והוחזקו במחנות שבויים בגרמניה. 
509 חיילים עברים ארצישראליים בצבא הבריטי, אשר נפלו חלל במערכות ישראל השונות, מתוכם 446 אשר נפלו במאבק להקמת המדינה ובמלחמת העצמאות. 

עותק המחקר המלא, נמצא במוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה  (המעוניינים מוזמנים לעיין בהן בביקורם).