קורס קצינים 1941

 מתנדבי הישוב לצבא הבריטי - סיום קורס קצינים בסרפנד- 1941   

6 משמאל בשורה האחורית : חיים לסקוב
1 משמאל בשורה האחורית, יהושע גוברניק
2 מימין בשורה האחורית, יהודה פריהר
5 מימין בשורה השניה מלמעלה , ירחמיאל אהרון
7 מימין בשורה השנייה מלמעלה , יעקב נור סלע (ג׳קי ליכטנשטיין.)
3 מימין בשורת היושבים ( לפנים ) , עמינדב פרי (עמי פרלין).
מימין בשורת היושבים העליונה - עמוס בן-גוריון ומיכאל בן-גל (ג'יימס רבינוביץ
1 מימין בשורת היושבים ( לפנים )  - מאיר נאור (ליכטנשטין)
מוזמנים לסייע באיתור המצולמים