מדלית הניצחון על גרמניה הנאצית

https://www.youtube.com/watch?v=10_tR1scjvA&t=2s