הנהלת המוזיאון

הנהלת העמותה

תפקידיה: קביעת קווי מדיניות העמותה והתווית דרכי הפעולה, אישור הפרויקט על תוכניותיו המפורטות, כולל התקציב.

אלוף (ד') חיים ארז - יו"ר 
תא"ל (ד') צביקה קן-תור - מנכ"ל

אל"מ (מיל') ד"ר בני מיכלסון
מוטי כפיר
אבינועם ברוג
תא"ל (ד') מנשה ענבר
אל"מ (ד') גדעון טרן
תא"ל (ד) שמעון חפץ
ד"ר תמר קטקו

אל"מ (ד') שאול נגר
אל"מ (ד) ישראל אפשטיין