הצבא האדום

                                                  
 

THE FIRST DAY GERMANY ATTACKS THE SOVIET UNION JUNE 22, 1941  
Blavatnik Archive celebrates Victory Day, 2019

"אחיות לנשק" - לוחמות הדיוויזיה הליטאית בצבא האדום