מגילת יסוד העמותה

מגילת היסוד להקמת המוזיאון:

וזאת לעדות
כאן - ב"יד לשריון" בלטרון, אתר ההנצחה של חיל השריון, היום - כ"ז באלול תשס"ב, 4 בספטמבר 2002, על אם הדרך לירושלים, בשנה החמישים וחמש למדינת ישראל הונחה אבן היסוד של מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה
תקופת מלחמת העולם השנייה היא תקופת השואה של העם היהודי.
בניסיון של הנאצים ועוזריהם, להשמיד את בני העם היהודי בכל מקום בו שלטה גרמניה, נספו ששה מיליונים יהודים.
העם היהודי נוצר את זכרם ומכבד את מורשתם.
תקופת מלחמת העולם השנייה היא גם תקופת הלחימה היהודית כנגד צבאות גרמניה הנאצית ושותפותיה. כמיליון וחצי יהודים השתתפו במלחמת העולם השנייה כלוחמים נגד הנאצים,
במסגרת הצבאות של בנות הברית, בכל חזית, בכל זרוע, בכל תפקיד, בכל דרגה,
בשדות הקרב ובעורף, ביערות ובגטאות.
הם לחמו לא רק כאזרחי ברית המועצות, ארצות הברית, פולין, בריטניה או מדינות אחרות.
הם לחמו גם כיהודים. וחבריהם לנשק ידעו זאת.
כמאתיים וחמישים אלף יהודים נפלו כלוחמים במלחמת העולם השנייה.
בצד ששה מליון יהודים שנספו, מפני שהושמדו,
ראוי לזכור עוד כרבע מליון יהודים, שנספו, מפני שלחמו ונפלו.
וכולם, אלה ואלה, ראויים להיכתב בסיפור תולדותיו של העם היהודי,
כדי לנצור את זכרם ולכבד את מורשתם.
מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה אשר יוקם ב"יד לשריון" בלטרון
יביא את סיפורי הלחימה, הגבורה והנפילה בעוצבות השריון
ובשאר חילות היבשה, בזרועות הים והאוויר ובכל היחידות האחרות,
ביניהם סיפורי המתנדבים מקרב היישוב היהודי בארץ-ישראל ובתוכם לוחמי "הבריגדה",
שלחמו באויב הנאצי, כחיילי הצבא העברי שבדרך.
מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה יוקם ב"יד לשריון" בלטרון על פי החלטת ממשלת ישראל בשיתוף כל ארגוני הלוחמים במלחמת העולם השנייה
באתר ההנצחה "יד לשריון" בלטרון אומרים לוחמי השריון, לדורותיהם, לחבריהם שנפלו,
"גבורתכם היתה לנו שריון, רעותנו תהיה לכם נצח",
באתר זה יאמרו לוחמי השריון ללוחמים היהודיים במלחמת העולם השנייה,
"גבורתכם נתנה לנו חיים, הוקרתנו תיתן לכם נצח".
זאת לעדות
ובזאת באנו על החתום

נשיא המדינה, ראש ממשלת ישראל ושריה, לוחמים, ראשי ארגוני הוטרנים וחברי עמותת "יד לשריון".
המגילה נכתבה ע"י הפרופסור אסא כשר

 פרופ' אסא כשר ויצחק (טולקה) ארד

 צביקה קן-תור, ארקדי תימור ומנשה ענבר

 שלמה שמיר

 רא"ל (מיל') אמנון ליפקין שחק

 בני מיכלסון