הצבא האמריקאי

                                                    

Antony Beevor - Ardennes 1944 The Battle of the Bulge