אירועי המלחמה 1943

1943
ינואר
10 התחלת ההתקפה הסובייטית על הכוח הגרמני בסטלינגרד. התנגדות מזוינת במחנה העבודה מינסק- מאזובייצקי שבפולין.
12 התחלת ההתקפה הסובייטית נגד המצור בלנינגרד - מבצע "ניצוץ".
13 יואכים סימון [שושו], מארגן המחתרת החלוצית בהולנד, נתפש ע"י הגסטאפו.
14 התחילה "ועידת קזבלנקה" בהשתתפות צ'רצ'יל ורוזוולט לתיאום האסטרטגיה של בעלות הברית באירופה.
15 "אקציה" שנייה בגטו ורשה. התחיל מרד גטו ורשה.
15 יחידת הפרטיזנים היהודית "אריות" בפיקודו של יוליאן אייזנמן משתלטת על העיירה דז'ביצה שבגליל ראדום.
18 התנגדות מזוינת ראשונה בגטו וורשה, קרב-רחוב בפיקודו של מרדכי אנילביץ.
20 שילוח יהודים מגטו טרייזנשטאט לאושוויץ.
23 כוחות בריטיים משחררים את טריפולי - לוב.
26 שחרור וורונז' , בדרום מערב רוסיה, ע"י הצבא הסובייטי.
27 הפצצה אמריקנית ראשונה על גרמניה.
30 התארגנות הארגון היהודי הצבאי (זז"ו) בגטו ורשה.
30 הקמת ארגון חשאי במחנה אוסטרוב שויינטוקשיסקי שבגליל ראדום, בהנהגת האחים קופל ומשה שטיין.
31 כניעת הארמיה הששית הגרמנית בסטלינגרד.

פברואר
2 הקרב על סטלינגרד הסתיים.
5 התנגדות מזוינת ראשונה בגטו ביאליסטוק בפולין.
9 קרב גוודלקנל (שרשרת איים ליד אוסטרליה) הסתיים בניצחון אמריקאי.
14 התחיל קרב מעבר קסרין בתוניסיה.
16 הצבא האדום כבש את חרקוב- אוקראינה.
18 הגעת ילדי טהרן לישראל עם צבא אנדרס.
19 התקפה אווירית יפנית על נמל דרווין אוסטרליה, 243 הרוגים.
22 אנשי השושנה הלבנה הוצאו להורג בגרמניה.
24 הקמת גטו סלוניקי.

מרץ
4 תחילת גרוש יהודי מקדוניה לטרבלינקה. חברי קבוצתו של הרברט באום מוצאים להורג בגרמניה.
5 יוסף ברוץ (טיטו) הקים את בריגדת הפרטיזנים ביוגוסלביה.
13 השמדת 2000 מיהודי גטו קרקוב עם סגירתו. 
התנגשויות מזוינות בין "הארגון היהודי הלוחם" לבין הנאצים בגטו וארשה.
15 שילוח ראשון של יהודי יוון למחנות ההשמדה.
30 הקמת "פלוגות המאבק" בראשותו של יחיאל שיינבוים בגטו וילנה. 
31 יציאה ליערות של קבוצה מזוינת מגטו סווינציאן שבליטא.

אפריל
13 רדיו ברלין הודיע על גילוי קברים המוניים של קורבנות הטבח ביער קאטין בפולין.
18 הפלת מטוסו של האדמירל היפני איסורוקו יאממוטו.
19 פרוץ המרד בגטו ורשה. פלוגת פרטיזנים יהודית בבלגיה עוצרת רכבת אסירים בדרכה לאושוויץ ומאפשרת לאסירים לברוח.
20 יציאה ליערות של קבוצת פרטיזנים ראשונה מגטו וילנה.
22 רנה אברבנאל, מראשי תנועת המרי במונטנגרו, הידועה בכינויה ראדה צ'יורוביץ', הוצאה להורג ע"י הצ'טניקים לאחר שנפצעה בקרב.

מאי
1 מטוס גרמני הטביע את האוניה "ארינפורה" 664 לוחמים טבעו, מהם 140 חיילי פלוגת התובלה הארצישראלית 462.
2 ראשית שילוחם של יהודי אמסטרדם לאושוויץ ולסוביבור.
8 נפילת הבונקר במילא 18 ומות המפקד של מרד גטו ווארשה - מרדכי אנילביץ.
9 כניעת הכוחות הגרמניים והאיטלקיים בטוניסיה, סוף הלחימה בצפון אפריקה.
10 קבוצת-לוחמים של "הארגון היהודי הלוחם" יצאה מגטו וארשה לפעולות פרטיזניות ביערות וישקוב.
16 פיצוץ בית הכנסת הגדול תם מרד גטו ורשה. מבצע צ'סטיס, מפציצים בריטיים תוקפים סכרים בגרמניה.
17 קרב בין "הארגון היהודי הלוחם" מגטו ברודי ובין כוחות גדולים של הצבא הגרמני והמשטרה האוקראינית.
19 בקרב מול הגרמנים בוורשה, נפלו לוחמי "הארגון הצבאי היהודי" ומפקדם פאול פרנקל.

יוני
1 התנגדות מזוינת בעת חיסול גטו לבוב באוקראינה.
25 התנגדות מזוינת של "הארגון היהודי הלוחם" בגטו צ''נסטוכוב בפולין.
30 השמדת יחידת הפרטיזנים היהודית בפיקודו של יחיאל ברוורמן בקרב עם כוחות גרמניים גדולים בגליל ראדום.

יולי
1 התארגנות קבוצת הפרטיזנים היהודים "נקמה" ביערות נארוץ שבליטא.
5 התחילה המערכה בקורסק- רוסיה.
9 מבצע האסקי, פלישת בעלות הברית לסיציליה.
12 הפסקת המתקפה הגרמנית באזור קורסק- רוסיה.
15 הצבא האדום עובר למתקפה בקורסק.
19 בעלות הברית הפציצו את רומא-איטליה.
24 התחיל מבצע "עמורה"- הפצצת העיר המבורג בגרמניה.
25 בניטו מוסוליני מודח ונעצר.

אוגוסט
2 מרד במחנה טרבלינקה שבפולין.
3 התנגדות מזוינת בעת חיסול גטו בנדין שבפולין.
16 פרץ מרד גטו ביאליסטוק. מרד במחנה העבודה קריכוב שבגליל לובלין -פולין.
17 כיבוש סיציליה ע"י כוחות בעלות הברית בפיקוד פטן ומונטגומרי.
19 רוזוולט וצ'רצ'יל חתמו על "הסכם קוויבק", לשת"פ בפיתוח פצצת אטום.
23 קרב קורסק שברוסיה הסתיים בניצחון הצבא האדום.

ספטמבר
1 התנגדות מזוינת בעת חיסול גטו טארנוב.
2 קרב בין יחידת הפרטיזנים היהודית על שם מרדכי אנילביץ ובין כוחות גרמניים גדולים ביערות וישקוב.
3 פלישת בעלות הברית לאיטליה.
8 עצורי המחנה היהודי באי ראב [יוגוסלביה] משתחררים בכוח עצמם ומקימים גדוד יהודי.
9 יציאת חמש קבוצות מאורגנות מגטו וילנה לפעולות פרטיזניות ביערות נארוץ.
11 חיסול גטו מינסק.
12 התארגנות יחידת-פרטיזנים יהודית על-שם אורדז'וניקידזה בסביבות נובוגרודק שבמערב ביילורוסיה.
20 כיבוש רומא, איטליה - בידי הגרמנים.
25 שחרור סמולנסק (רוסיה) בידי הצבא האדום.

אוקטובר
1 כיבוש נפולי איטליה, ע"י בעלות הברית.
2 הודות לפעולת-הצלה של המחתרת הדנית מצליחים כ-9,000 יהודים להימלט לשוודיה.
8 השמדת יחידת-פרטיזנים יהודית בפיקודו של יוסף גלאזמן בקרב עם הגרמנים ביערות רודניקי שבליטא.
12 השתתפות יחידת הפרטיזנים היהודית "זיגמונט" בפיקודו של זלמן פיינשטאט בקרב גדול של פרטיזנים ליד פינצוב שבפולין.
13 איטליה הכריזה מלחמה על גרמניה.
14 מרד במחנה סוביבור שבפולין.
18 גירוש 1000 יהודי רומא לאושוויץ.
20 קרב של פרטיזנים יהודים ביערות גילוב שליד ז'ילכוב בגליל ווארשה, שמואל אושלק מפקד הפרטיזנים היהודים באזור- נהרג.
22 לבנון קבלה עצמאות מצרפת.

נובמבר
1 כוחות אמריקניים פלשו לאיי שלמה.
6 הצבא האדום שחרר את קייב, אוקראינה.
17 השתלטות קבוצת פרטיזנים יהודית בפיקודו של יהושע צוקר על בית-הכלא בבורשצ'וב שבגליציה המזרחית ושחרור האסירים היהודים.
19 התקוממות אסירי מחנה יאנובסקי בלבוב-אוקראינה.
22 ועידת קהיר - רוזוולט, צ'רצ'יל וצ'אנג קאי שק נפגשים בקהיר, לדון במערכה נגד יפן.
23 יציאת פלוגת-פרטיזנים ראשונה מגטו קובנה ליערות רודניקי.
27 פרסום הצהרת קהיר.
28 ועידת טהרן בהשתתפות סטלין, רוזוולט וצ'רצ'יל לדון בפלישה לאירופה.

דצמבר
1 פקודת מוסוליני להעביר את כל יהודי רומא למחנה ריכוז ולהחרים את רכושם.
4 מרשל טיטו מייסד ממשלה גולה ליוגוסלביה.
24 דוויט אייזנהאואר מונה למפקד כוחות בעלות הברית באירופה.