ביקור AJEX

23.2.2016 - ביקור אירגון הוטרנים היהודים הבריטי AJEX