דרכי הגעה ומידע כללי

מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, מוקם באתר "יד לשריון" בלטרון, במחצית הדרך בין תל-אביב לירושלים.

המוזיאון נמצא בשלבי בנייה וטרם נפתח לביקורים.