היהודים בהונגריה

היהודים בהונגריה – קורבנות המדיניות האנטי-יהודית 1940-1944

מפקד האוכלוסין הכללי שנערך בהונגריה בראשית 1941 מצא שמספר האזרחים ההונגרים הנחשבים ליהודים, לפי הגדרת החוקים האנטי-יהודיים שנחקקו עד אז –הוא, 725,000. במרוצת 1941, ואחרי שמפקד האוכלוסין הסתיים, נחקק חוק אנטי-יהודי נוסף (מספר 3), מחמיר מקודמיו, שהכניס למעגל " יהודי לפי החוק" המוני אזרחים הונגרים, שנולדו כנוצרים, שגם הוריהם היו נוצרים. מספר הנפגעים מחוק האנטי-יהודי השלישי לעומת החוקים האנטי-יהודיים הקודמים לא נבדק ולא פורסם רשמית, מעולם. ההערכה נעה בין 80,000 ל-200,000

המאמר, פרי עתו של זאב רוטיץ': בשולי הנתונים הסטטיסטיים של המרות הדת בקרב יהודי הונגריה בשנים 1900 – 1941. דפים לחקר תקופת השואה. מאסף א. הוצאת הקיבוץ המאוחד. 1978. ע 222 – 228. חושף כמה עובדות נאלמות.

ראשית, בנספחים של מפקד האוכלוסין מינואר 1941 נרשם סעיף 'נוצרים ממוצא יהודי' - שלא פורסם רשמית ע"י הלשכה לסטטיסטיקה, אלא ע"י חוקר Dr. Dolányi (Kovács) Alajos: A keresztény vallású, de zsidó származású népesség a népszámlálás szerint. 1944. Statisztikai Közlöny (ד"ר אלייוש דולאנ'י (קובאץ'): נוצרים לפי דתם, יהודים לפי מוצאם, בהתאם למפקד האוכלוסין. עובדה זו פורסמה בירחון הסטטיסטי ההונגרי ב-1944, מס' 4 -5. עמוד 96. סוג זה של רישום לא נעשה לא לפני ולא אחרי המפקד שנערך בינואר 1941. מספרם של 'הנוצרים ממוצא יהודי' לפי המפקד הוא: 61,548 שלא נכללו בין  725,000 'יהודים בני דת משה'. הפרשנויות מפרטות שהתשובות לשאלות בנספח לא היו חובה, מה שנתן אפשרות להתחמק. וגם הייתה תגובה מתקבלת על הדעת לגבי אנשים מבוגרים: לא זוכרים מה היה דתם של הסבים-סבתות. כך מגיעים בפרשנויות ובניתוח המספרים לכ-100,000 נפשות בסעיף של 'נוצרים לפי דתם, יהודים לפי מוצאם'. (נכון לינואר 1941)

בפורומים שונים שהתקיימו לאחר מלחמת העולם השנייה, כגון הקונגרס היהודי העולמי, היסטוריונים 'הסכימו' במספר של 100,000 אזרחים הונגרים שצריך להוסיף לתוצאות מפקד האוכלוסין מינואר 1941. לפי מיטיב ידיעתי, כל ההיסטוריונים ההונגרים, העוסקים בקורות היהודים בתקופת השואה, משתמשים במספר 825,000 יהודים בהונגריה בעת מלחמת העולם השנייה שחלו עליהם החוקים האנטי-יהודים. כמו כן אלכסנדר גרוסמן בספרו Nur das Gewissen. כותב שמספר היהודים בהונגריה בתקופת השואה נאמד ב-825,000. .' Theo Tschuy (Carl Lutz und die Juden von Budapest.1995. Zürich  )   מזכיר בספרו את המושג נוצרים ממוצא יהודי ואת מספרם בכ-100,000).              באנציקלופדיה המונומנטלית בעריכתו של ברהם Randolph L. Braham (szerk) A  magyarországi Holokauszt földrajzi enciklopédiája I-III. Park Könyvkiadó, Budapest.2007 1,590 o. (רנדולף ל. ברהם (עורך): האנציקלופדיה הגיאוגרפית של השואה בהונגריה, 3 כרכים, הוצאת Park, 2007. בודפשט. ע: 91.)  בעמוד 91 בשורה של  פריט: מומרים ונוצרים ממוצא יהודי – 100,000, סה"כ יהודים בהונגריה – 825,000.                            כמו כן אריה בנטוב בספרו: Arieh Bentov : Facing the Holocaust in Budapest. The International Committee of the Red Cross and the Jews in Hungary, 1943 – 1945. Henry Dunant Institute – Geneva.1988. p. 423.

ההיסטוריון יינה לוואי (Lévai Jen? : Fekete könyv a magyar zsidóság szenvedéseir?l. Officina. Budapest. 1946. p: 69) בספרו : ספר שחור על סבלותיה של יהדות הונגריה, משנת 1946. ע: 69 מציין: בעקבות החוקים בעלי אופי גזעני מספרם של אלה הנחשבים יהודים מגיע ל-850,000 ואולי יותר (נתונים סטטיסטיים חסרים) A fajvédelmi törvény folytán a zsidóknak tekindent?k száma azonban kereken elérte a 850,000-et, esetleg meg is haladhatta ezt a számot- (Pontos statisztikai adatok hiányoznak)

שנית: לא נעשתה הערכה מספרית כלשהי בדבר סוג זה של יהודים נוצרים, שנולדו נוצרים וסבא-סבתא אחד שלהם, יהודי, הופכים אותם לנפגעי החוק האנטי-יהודי השלישי מאוגוסט 1941. לפי היגיון של אקסטרפולציה המספר צריך להיות לפחות 150,000. למען להישאר בגבולות בטוחים – נעצור במספר של 100,000 .

הונגריה הייתה עד אביב 1944המדינה היחידה בתחום ההשפעה הגרמנית שבה ניהל קיבוץ יהודי גדול חיי שלווה –יחסית. ולא זו בלבד, אלא שימשה אף מקלט לאלפי פליטים שנמלטו אליה מהארצות הסמוכות. נדידת נרדפי הנאצים החלה בשנות ה-30 המאוחרות מהרייך השליש. פליטים יהודים נוספו בשנת 1938 להונגריה בעקבות סיפוח אוסטריה, וב-1939 סמוך לכניסת הצבא הגרמני לסודטים ולצ'כיה. הזרם הגדול של פליטים היגיע להונגריה אחרי תבוסת פולין בספטמבר 1939, כאשר אנשי צבא פולנים, אזרחים, וביניהם יהודים, הורשו להיכנס ולהיקלט במחנות שהוקמו ע"י הממשל ההונגרי. מספרם נאמד בין 100,000 – לבין 140,000. הפולניים 'המוכרים' קיבלו גם הקצבה חודשית מהמדינה.

פרטים מלאים מצויים בנושא זה בחיבורה של ליוויה רוטקירכן: כיצד הייתה הונגריה מחסה לפליטי אירופה. יד ושם - קובץ מחקרים בפרשיות השואה והגבורה. כרך ז' (7) 1968. ע. 117 – 131.Livia Rothkirchen: Hungary – an Asylium for the refugees of Europe. Yad Vashem Studies.. המאמר מסתמך על מקורות רבים בשפות, הונגרית, פולנית, גרמנית, אנגלית, צרפתית וארכיון יד ושם בעברית.

בעלי תפקידים הונגריים (Kállay), כבר בשנים 1942 – 1943 מזכירים 70,000 פליטים 'מוכרים'. (הכוונה ליהודים - ד.ג.) מספר זה, ככל הנראה , לא כלל את פליטי פולין שהגיעו אחרי חיסול הגטאות, גם מאזור בנדין (Bedzin), בסתיו 1943,ופליטים מסלובקיה שהמשיכו לבוא להונגריה גם בחודשים הראשונים של 1944, ועד הכיבוש הגרמני.

פקידי ממשלה מדווחים על 70,000 פליטים. ראה: Braham ע. 985.

 Randolph L. Braham: A népírtás politikája. A Holocaust Magyarországon. Belvárosi Könyvkiadó. Budapest, 1997. (Hungarian translation of the book: The Politics of Genocide. Columbia University Press, New York, 1994)

אין אפשרות בוודאות לקבוע את מספרם הכולל של הפליטים היהודים. אחת הסיבות לכך, כי מיד אחרי הכיבוש הגרמני העביר מיניסטריון הפנים ההונגרי (שטיפל ברישום הפליטים 'המוכרים') את התיקים הנוגעים לעניין זה לרשות 'הצלב האדום הבינלאומי'. מסמכים אלה נשמרו בסודיות רבה בארמון ארנאי (Erney palota ). אולם בעת הפצצת בודפשט נהרס הארמון והמסמכים הושמדו. ידיעה זו מסתמכת על ספרו של ההיסטוריון ההונגרי: Jen? Lévai: Fehér könyv, Budapest, 1946, p. 154 (הספר הלבן).

בין 'הפליטים המוכרים' נמנים יהודים שהוחזקו במחנות מאסר (Internment Camp, Internáló bor) שהוקמו בתאום עם השלטונות ותוחזקו ע"י המוסד היהודי OMZSA (Országos Magyar Zsidó Segít? Akció –Natonal Hungarian Jewish Aid Association). ארגון האם של ה- OMZSAנוסד בשנת 1938 בשם Magyar Izaeliták Pártfogó Irodája .MIPI (Welfare Bureau of Hungarian Jews.) בשיתוף עם הז'וינט. הזרוע המבצעת והמוכרת היא ה-OMZSA. תפקיד הOMZSA- היה לגייס כסף למימון פעולות הסעד למען הנזקקים מבין יהודי הונגריה שאיבדו את פרנסתם כתוצאה מהגזרות האנטי-יהודיות. שר הפנים Keresztes-Fischer Ferenc (פרנץ קרסטש-פישר) חידש מדי שנה את זכות הארגון לגייס כספים. (Braham ע. 84 – 85 ) בשל כניסת ארה"ב למלחמה, והצטרפות הונגריה ל-'ציר' , הז'וינט נאלץ לפרוש ומפעל הומני אדיר זה מומן, עד הכיבוש הגרמני, וקצת גם אחרי, ממקורות של הקהילות היהודיות בהונגריה. בין יתר המפעלים ההומניים, ה-OMZSA הקים את מחנות המאסר, שם הוחזקו ה-'יהודים הזרים'. כך בבודפשט: Kolumbusz utca, Damjanich utca,Magdolna utca, Ó utca, Páva utca, Rumbach utca, Szabolcs utca ובפרובינציה בקרבת הישובים Bácstopolya,Csörg?,Garany, Kistarcsa, Nagykanizsa, Ricse. Baja, Balatonboglár, Kalocsa, Szatmárnémeti. ראה פרויימוביץ ע. 211 , Braham 973-974, Braham 102, 110.

במחקרה, קינגה פרויימוביץ Kinga Frojmovics: I Have Been a Stranger in a Strange Land. The Hungarian State and Jewish refugees in Hungary, 1933 -1945 Yad Vashem. Jerusalem. 2007. מעלה מן האוב, משנת 1940, פרשיות בלתי ידועות על גורל פליטים יהודים שברחו מדרום טרנסילבניה (אז רומניה) לצפון טרנסילבניה (אז סופחה להונגריה). ברוב המקרים הפליטים גורשו בכוח אל מחוץ לגבולות הונגריה (ע. 97 – 99), רובם ניספו. הפליטים היהודים 'לא נספרו', עקבותיהם נעלמו.

במרוצת הזמן, במחנות הפולנים 'עשו סדר' והיהודים הסמויים, שהתקבלו תחילה כחיילים פולנים, רוכזו במחנות נפרדיםFajsz, Kadarkút, Vámosmikola  (פרויימוביץ ע. 195, 197). מחנות אלה חוסלו רק אחרי  15.10.1944, בעת שלטון 'צלב החץ' ויושביהם הוצעדו לכיוון גרמניה. אחרון המחנות, Vámosmikola, פונה ביום 19.11.1944. (פרויימוביץ ע. 81).

אומדן גודל האוכלוסייה היהודית , אזרחי הונגריה, ויהודים זרים (גלויים וסמויים) שנכללו במושג 'יהודי' לפי הגדרת החוקים ונפגעו מהחוקים האנטי-יהודיים בהונגריה בתקופה שבין 1940 – 1945.

תוצאות המפקד של ינואר 1941                                        725,000 נפשות

תוספת 'נוצרים ממוצא יהודי' לפי נספח מפקד מינואר 1941 100,000 נפשות

תוספת 'נוצרים ממוצא יהודי'

לפי החוק האנטי-יהודי, אוגוסט 1941-הערכה                     100,000 נפשות

יהודים זרים 'מוכרים' ו-'סמויים'                                          70,000 נפשות

סה"כ  יהודים לפי הגדרת החוק (מינימום)                           995,000 נפשות

כמה התייחסויות לגודל הציבור היהודי בהונגריה:

Az országban egy millió zsidó él : Képisel?házi Napló 1941 április   24.Bárdossy  (במדינה חיים מיליון יהודים. יומן הפרלמנט 24.4.1941. בארדושי)  ראה Braham ע. 191.

קרוב למיליון יהודים – אשר כהן: המחתרת החלוצית בהונגריה. אוניברסיטת חיפה, 1984.  ע. 79.

ההימנעות העקבית של גורמים רשמיים, כולל המכון הסטטיסטי הממשלתי ההונגרי, לא לטפל בבדיקת הרחבת מעגל היהודים כתוצאה מהחוק האנטי-יהודי השלישי שאושר באוגוסט 1941- לאורך כל המשטרים והממשלות מאז 1945 ועד ימינו – מצביעה שמדובר בתפוח אדמה לוהט שמוטב לא לגעת בו.

גודל הציבור הנקרא: יהודים זרים, בהונגריה:

גורלם, מעמדם ומספרם של היהודים הזרים בהונגריה ,'מוכרים' ו-'סמויים',  במשך התקופה הנדונה, לא ייוודעו לעולם. יש לקבל את המספר 70,000 יהודים, שראש ממשלת הונגריה פרסם ב-1942. אם היו קצת הגזמות, אלו מתקזזות ע"י זרם הפליטים שהגיע להונגריה בעיקר מסלובקיה ומפולין בין השנים 1942- 1944. התגובה הבהולה של משרד הפנים ההונגרי לכיבוש הגרמני, להסתיר את רשימות היהודים הזרים מפני הגרמנים ולהפקיד בידיים נאמנות, בידי הצלב האדום הבינלאומי, נותנת להבין: שנותני החסות לא היו מעוניינים להסגיר את בני חסותם לגרמנים. ויותר מכך לא היו מעוניינים לחשוף את אלה שהיו מעורבים במתן חסות ליהודים.