המסע של הבריגדה היהודית מאיטליה לבלגיה

/userfiles/file/journeyJewishbrigade.pdf