מונחים

מונחים - תרגום מונחים

דוד גור

המחתרת – שם מקוצר של  הארגון 'מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה'

לאנגלית יש לתרגם את השם The Zionist Youth Resistance Movement in Hungary. אין אפשרות לוותר. את התרגום האנגלי של 'המחתרת' טבע אשר כהן לראשונה, בעת הוצאת ספרו ב-1984 – המחתרת החלוצית בהונגריה 1942 – 1945. המכון לחקר תקופת השואה אוניברסיטת חיפה. בדף האחורי של הספר, לפני הסיכום הקצר באנגלית (Summary)  תרגם אשר כהן: - The Halutz Resistance in Hungary 1942 -1944.  בשם זה הופיע ספרו באנגלית. Holocaust Studies Series, The Institute for Holocaust Studies of the City University of New York. 1986.        הגרסה ההונגרית פורסמה בשנת 2002: A haluc ellenállás Magyarországon 1942 -1944. Balassa Kiadó. Budapest.

A Cionista Ifjúság Ellenállási Mozgalmaתרגום השם של 'המחתרת' צ.ל.  בהונגרית  

'המחתרת' קמה ביום כניסת הגרמנים להונגריה, ביום 19.3.1944. 'המחתרת' פעלה כארגון גג לכל תנועת הנוער הציונית בהונגריה שביצעו את פעולות ההצלה. זאת הודות לפגישות תאום, להבנות ולעבודה משותפת במוסדות ציוניים לפני בוא הגרמנים. תנועות הנוער הציוניות שפעלו ביחד בהונגריה בתקופת הכיבוש הגרמני במסגרת 'המחתרת':

תנועת הנוער הציוני

מכבי הצעיר

דרור הבונים

השומר הצעיר

בני עקיבא.

בראש, פעלה מנהיגות קולקטיבית, עם רצון אמתי מכל השותפים לעבוד בייחד, בתאום, בלי מפתח מפלגתי, לפי הנתונים הטבעיים של כל אחד מההנהגה, לפי יכולתם, לפי אישיותם של כל אחד ובמינימום אגו. זה עבד, והתוצאות לא איחרו לבוא. זה לזכותה של המנהיגות הקולקטיבית, בנוסף לראיית הנולד, לקיחת האחריות, ייזום מבצעי הצלה לפי מציאות המשתנה מסביב, האצלת סמכויות והפעלת החברים במעגלים מתרחבים. 'המחתרת' וחבריה המחישו את הסולידריות האנושית והיהודית בחייהם, אחד-אחד ובייחד.

יש לציין ש- 'העמותה', העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה  The Society for the Research of the History of the Zionist Youth Movement in Hungary (בהונגרית: A Magyarországi Cionista Ifjúsági Mozgalmak Történetét Kutató Társulat) גם הוא מוסד ייחודי במפת הגופים העוסקים בחקר ובהנצחת פעילות הצלה-ההתנגדות בתקופת מלחמת העולם השנייה. זו 'עמותה' שנותנת אכסניה, מחבקת, מפרסמת ומייצגת  את כל הזרמים וגם את היחידים שלקחו חלק במפעל ההצלה אדיר ממדים זה בהונגריה.

התרגומים, הכינויים השכיחים בפיהם של היסטוריונים למושג 'תנועות נוער ציוניות' Young Zionist ( או בהונגרית  ( Fiatal cionisták הם שגיאה, אי-ידיעה או אי-הבנה של ההיסטוריה. הרי תנועות הנוער הציוניות, לכל אורך קיומן (עד תום מלחמת העולם השנייה לפחות), היו אוטונומיות בתחומי החינוך, העלייה, ההתיישבות, ובתקופת מלחמת העולם השנייה לקחו אחריות על החיים ועל המוות לא רק בקרב תנועתם, לא רק על הנוער היהודי אלא גם על גורל העם היהודי. בעת הצורך תנועות הנוער גם הקימו מפלגות. או הצטרפו אל מפלגות שהזדהו איתן. אבל מעולם לא היו "צעירי המפלגות" הציוניות. מעולם לא קיבלו הוראות מהן. 'המשמרת הצעירה' של המפלגות היום איננה דומה לתופעה היסטורית של תנועות הנוער הציוניות בגולה, בעת מבחן. בבדידות מזהירה הם קבעו את הדרך. 'אנחנו נלחמים על שלוש שורות בהיסטוריה' כדברי אהרון ליבסקינד מקרקוב ב-1942. 'אני רוצה לחיות בקיבוץ ולא שיקימו קיבוץ על שמי' – דברי יצחק הרבסט (מימיש) מהונגריה ב-1944.

 חלוץ - Halutz

 איננו פאיוניר Pioneer)).

החלוץ לא המתנחל האמריקאי, האיש הלבן, הכובש שטחי מחייה בכיוון מערב, נלחם ומשמיד את השבטים האינדיאנים המקומיים.     
החלוץ לא השכבה הצעירה של חניכי תנועת הנוער, המסונפת למפלגה הקומוניסטית, הקומסומול (Komsomol 1918-1991), בברית המועצות.

אין ברירה. את המילה הזאת, החלוץ, אין לתרגם לאף שפה, כשם שלא מתרגמים (אני תקווה) את המילים קיבוץ ועליה. הם מושגים שנולדו בתקופה היסטורית בקרב העם היהודי, עם משמעויות ועם מטענים ששייכים לנסיבות ההיסטוריות, בהן חיי, נשם, נאבק, ייצר העם היהודי.   

אם יש צורך (ונראה שזה דרוש היום),יש לתת הסבר מילונאי למושגים קיבוץ, חלוץ, עלייה, בשולי המאמר, או בהערות שוליים, או באנציקלופדית המונחים שחלק אינטגרלי מהמאמר או מהספר. אבל לא לוותר על המהות, על התוכן, על המשמעות, על הייחודיות של המושג - התופעה. החלוץ הוא איש חזון, איש מופת, איש משכיל, עובד כפיים, מגשים.