מח"ל וגח"ל- מתנדבי חוץ לארץ וגיוס חוץ לארץ

    

       

Above and Beyond

תרומתם של מתנדבי חוץ לארץ לחיל האויר במלחמת העצמאות