מרד גטו ורשה - הסוף

חיסול מרד גטו ורשה מזוית גרמנית - מתוך אלבום של יירגן שטרופ - מפקד הכוח שחיסל את המרד בגטו ורשה.