משה ארנס ז"ל

פרופ' מישה ארנס ז"ל - חבר המועצה הציבורית של העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה,
נפטר בביתו בסביון ב-7.1.2019 
יהי זכרו ברוך!