סרטי הפרטיזנים

          
  הפרטיזנים - הרצאתו של ד"ר יצחק ארד

 'ובחרת בחיים' - סיפור גבורתו של שרגא דגני (פייבל סולומינסקי)

פרטיזנים יהודים   הרצאות ד"ר דניאלה אוסצקי-שטרן - לחימה יהודית ביערות: הפרטיזנים היהודים בין התנגדות להצלה
                                      ד"ר יעקב פלקוב - עיני מוסקבה בעורף הנאצי: יהודים במודיעין הפרטיזני הסובייטי