פרטיזנים ודורות ההמשך 20.1.2018

ביקור מדריכי "דורות ההמשך", באנדרטת הפרטיזנים ותערוכת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה 
בסרטון : ברוך שוב, יו"ר אירגון הפרטיזנים, מספר מחוויותיו והדילמות שליוו אותו טרם יציאתו מהגטו אל היער