ציוריה של ציונה תג'ר

ציונה תג'ר - מגדולות אמנות הציור בארץ, בתקופת היישוב ובימי קום המדינה,
היתה ממתנדבות הישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה.
את חוויותיה בשירות - הביעה ברישום.

http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=6929

  • ברשות אתר האינטרנט של הציירת—דוד תגר