רודזיה

בספטמבר 1939 לאחר פלישת גרמניה לפולין, והצטרפות בריטניה וצרפת, פרצה מלחמת העולם השנייה. רודזיה הדרומית הצטרפה למלחמה לצדה של בריטניה בדומה לשאר מושבותיה של האימפריה הבריטית. 
הקהילה היהודית מנתה כמה מאות, מהם מהגרים מבריטניה, ליטא, מרודוס וגרמניה.
 26,121 לוחמים מרודזיה לחמו ברבות מזירות הלחימה, לרבות הים התיכון, צרפת, מזרח אפריקה, ובורמה. בקרבות אלו נהרגו קרוב לאלף מלוחמיה. היא הייתה תורמת כוח האדם הגדולה ביותר למלחמה, ביחס לגודל אוכלוסייתה בקרב מושבות האימפריה הבריטית ובריטניה עצמה. 
 רודזיה סיימה את המלחמה כאשר כלכלתה חזקה ועצמאית יותר וכוחותיה הצבאיים בעלי כישרון קרבי רב יותר.