שירי סין

https://www.youtube.com/watch?v=p3oYD9uVw8g     
"שיר צבאי של הצבא הרביעי החדש"  - בו שירת יעקב רוזנפלד בין השנים 1941-1943  
https://www.youtube.com/watch?v=61kO1S3XVMM&list=RDrMohx2fy__s&index=3

    https://www.bilibili.com/video/av24469047/   להגן על הנהר הצהוב

צעדת צבא הדרך השמיני
 https://www.youtube.com/watch?v=mamL-tHoloM    - March of the Eighth Route Army