פרופסור יואב גלבר - יו"ר המועצה הציבורית

ברכות לפרופסור יואב גלבר,
עם הבחרו ליושב ראש המועצה הציבורית
של העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה.
בביקורו 24.2.2022