חיפוש לוחם א-ב

גרשון אבנון

פרטים אישיים הדפסה

גרשון (גרישה) אבנון (ויינשטיין)
נולד ב: ליטא
ב: 21/11/1921
שרות במחתרות: ליטא
השתתפות במאבק הפרטיזנים: ליטא
מחתרת: ליטא
פרטיזנים: ליטא
האם מולא שאלון הלוחם בעבר ב תל אביב
ב: 09/08/2011