חיפוש לוחם א-ב

יעקב לבוביץ זובין

פרטים אישיים הדפסה

יעקב לבוביץ זובין
נולד ב: ברית המועצות
שרות בצבא: ברית המועצות
יחידה: בריגדת הגנה אווירית 84