חיפוש לוחם א-ב

ק אלמוס

פרטים אישיים הדפסה

ק אלמוס
נולד ב: 11/11/1907
שרות בצבא: בריטניה
חיל רגלים
יחידה: באפס
תפקיד: לוחם

קורות חיים

ממתנדבי הישוב לצבא הבריטי, התגייס ב- 2/10/40 מספר אישי 12522/ Pal שירת בבאפס