חיפוש לוחם א-ב

ו אברהם

פרטים אישיים הדפסה

ו אברהם
שרות בצבא: בריטניה

קורות חיים

שירת בפלוגת חפרים. מספר אישי PAL/6758