חיפוש לוחם א-ב

חיים דיברי

פרטים אישיים הדפסה

חיים דיברי
נולד ב: 18/11/1915
שרות בצבא: בריטניה

קורות חיים

ממתנדבי הישוב לצבא הבריטי, התגייס ב- 16/12/44 מספר אישי 39002/ Pal