חיפוש לוחם א-ב

וולף אשנדורף

פרטים אישיים הדפסה

וולף אשנדורף
נולד ב: פולין
שרות במחתרות: פולין
השתתפות במאבק הפרטיזנים: פולין
יחידה: "בארשטשיווער באנדע"
מחתרת: פולין
פרטיזנים: פולין

קורות חיים

חבר הקבוצה "בארשטשיווער באנדע" . קבוצת-לוחמים שפשטה פעמים אחדות במשך מספר חודשים למן הקיץ 1943, על שוטרים אוקראינים ועל קבוצות הלאומנים האוקראינים. ב- 17.11.1943 ביצעה הקבוצה פעולה נועזת לשחרור הכלואים בבית-הסוהר בבורשצ'וב, וביניהם היו גם יהודים.
"בעת גילוי הבונקרים ביערות היו גם מקרים של התנגדות פיסית לגרמנים ולעוזריהם. בגיטו בורשצ'וב התארגנה כבר באביב 1942 קבוצת צעירים שתיכננה פעולות התנגדות. הקבוצה גדלה במיוחד אחרי האקציה הראשונה בספטמבר 1942, והקיפה עשרות חברים. בראשה עמדו: וולף אשנדורף , יואל ויינטרויב, קלמן שווארץ, וכן חייל יהודי מן הצבא האדום ושמו ליובה, שנמלט מהשבי הגרמני. המחתרת הצליחה לרכוש כמות קטנה של נשק, וימים ספורים קודם חיסול הגיטו הוציאה קבוצת חברים ליערות הסביבה. קבוצה זו נודעה בשם "בארשטשיווער באנדע" הכנופיה( תיבו'צשרובה). קבוצת-לוחמים זו פשטה פעמים אחדות במשך מספר חודשים למן הקיץ 1943, על שוטרים אוקראינים ועל קבוצות הלאומנים האוקראינים "באנדרה". ב- 17.11.1943 ביצעה הקבוצה פעולה נועזת לשחרור הכלואים בבית-הסוהר בבורשצ'וב, ובין כ- 50 אסירים ששוחררו היו גם כ- 20 יהודים. הלוחמים היהודים נתקלו בקשיים בהשגת נשק וביחס עויין מצד האוכלוסיה המקומית. ב- 6.12.1943 הותקפה הקבוצה על-ידי כוחות גדולים של גרמנים, ואחרי קרב שארך שעות אחדות ואשר במהלכו נפלו גם כמה גרמנים, סבלו הלוחמים אבידות גדולות ונאלצו להתפזר. מהם ששמו קץ לחייהם כדי שלא ליפול חיים בידי הגרמנים, ויחידים שבהם הצטרפו ליחידות פארטיזאנים של קובפאק שעברו דרך האיזור. בורשצ'וב שוחררה ב- 21.7.1944 ורק ניצולים מעטים התאספו בעיר. לא יצאו ימים רבים והם עברו לפולין, ומשם המשיכו רובם לארץ-ישראל ולמדינות אחרות". (בורשצ'וב BORSZCZOW
http://www.moreshetyahadutpolin.org/glossary/189.html)