חיפוש לוחם א-ב

יואל אברמסון

פרטים אישיים הדפסה

יואל אברמסון
מ.א.: 0-2057514
נולד ב: ארצות הברית
ב: 15/03/1923
שרות בצבא: ארצות הברית
חיל אויר