חיפוש לוחם א-ב

חיים אגינסקי

פרטים אישיים הדפסה

חיים אגינסקי
שרות במחתרות: בלרוס
השתתפות במאבק הפרטיזנים: בלרוס
מחתרת: בלרוס
פרטיזנים: בלרוס

קורות חיים

היה מהראשונים שיצאו ליערות.
הוברח מהגטו באמצעות אישורים מזוייפים לעבודה ביערות, שנגנבו ממשרד מזכירת בתי המלאכה של הקומיסריאט הכללי של בילורוסיה ע"י ראובן ליאונד וחיים קולניצ'אנסקי, בהוראת המחתרת.
נמנה על הקבוצה של ישראל לפידות ביער קולודינא, באזור העיירה אוזדה.
היה נשוי לנוצריה בשם נדיה אגינסקי, שנמנתה על הפרטיזנים שהיו מקשרים את היער עם העיר מינסק. נדיה נתפסה והוצאה להורג.