חיפוש לוחם א-ב

אלנה אברבנאל

פרטים אישיים הדפסה

אלנה אברבנאל
נולדה ב: ברית המועצות
שרות בצבא: ברית המועצות
חיל רפואה