17.7.2018 ביקור הנהלת מינהל חברה ונוער במשרד החינוך