ביקור משלחת וטרנים מקפריסין

קיריאקוס לארקוס, זאברוס כריסטקיס, מייקלדס קיפרוס, קאפריס מיכלקיס,
חברי אגודת הוטרנים של המשמר הלאומי של קפריסין.