ביקור נשיא המדינה

12.10.2022 - ביקור נשיא המדינה יצחק הרצוג והשר לירושלים ומורשת זאב אלקין