ביקור פורום גרשון

25.8.2019 ביקור "פורום גרשון" - קצינים בכירים במילואים