ביקור ראשי "בני ברית"

 ביום חמישי 5.8.2021 התקיים ביקור ראשי ארגון "בני ברית" בהשתתפות צ'ארלס קאופמן – נשיא בני ברית העולמי, סגנו - דן מריאשין ורעיותיהם.
התלוו אליהם ראשי בני ברית בישראל: דניאל גרץ – נשיא בני ברית ישראל, אלן שניידר, מיכה נתן, צבי תדמור, דגנית ואבי ננטל, צבי רוטנברג. 
ליוו את האורחים - צביקה קן-תור ומייק הרצוג.