ביקור שר המורשת 15.9.2020

15.9.2020 - ביקור השר רפי פרץ - שר המורשת וירושלים עם מנכ"ל משרדו - אבי כהן, וראש אגף מורשת - נתנאל מזא"ה, במוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה.