ביקור JCCA

17.1.2024 - ביקור ראשי המרכזים הקהילתיים היהודיים בצפון אמריקה  (JCCA), בראשות היו"ר דיויד ווקס.