גדודי פרטיזנים יוצאי וילנה

 מוילנה נמלטו ליער מאות רבות של יהודים שהשתלבו בארבע מסגרות ("גדודים") :

א. "נקמה" - בפיקודו של אבא קובנר
ב. "לניצחון" - בפיקודו של שמואל קפלינסקי
ג. "מוות לפשיזם" - בפיקודו של יעקב פרוור
ד. "במאבק" - בפיקודו של אהרון אהרונוביץ