דברים בפתיחת תערוכת המבואה

מדברי מנהל הפרויקט - תא"ל (מיל') צביקה קן-תור בטקס פתיחת התערוכה

ברוכים הבאים!

בעבר, במסגרת טיפוח מטרות הציונות, הייתה תפיסה שקראה ל"שלילת הגולה", לפתח את תדמית הצבר ולמחוק את תדמית היהודי הגלותי. בשם מחשבה זאת, טופח בזיכרון ההיסטורי, חלקם של בני הישוב, בהקמת המדינה והקמת צה"ל.
מלחמת העולם השנייה, ששינתה את תפיסת העולם לגבי חשיבות הקמת מדינה עצמאית לעם היהודי בארץ ישראל, נתקבעה בזיכרון הלאומי כשואה.
דור המייסדים, שקבע את אבני היסוד בחינוכה של האומה, שינן בנו שתי כותרות: "הליכה כצאן לטבח" ו"השואה והגבורה". במקביל להדגשת טרגדיית השואה, צוינה גבורת היהודים במלחמה, בארבע נקודות מרכזיות:
מרד גטו ורשה, הפרטיזנים, הבריגדה היהודית והצנחנים.
היום, 60 שנה לאחר התקוממותם האמיצה של מיעוט היהודים בגטו ורשה מול העוצמה הגרמנית, אפשר וצריך להחדיר למודעות הציבורית, כי היהודים לחמו אף מעבר לכך.
כמיליון וחצי יהודים נלחמו במלחמת העולם השנייה בשורות צבאות בנות הברית בכל החילות ובכל דרגות הפיקוד, מטוראים ועד מפקדי ארמיות, ביבשה, באוויר  ובים, במחתרות ובשורות הפרטיזנים.
מתוך עם של כ- 18 מיליון נפש - מיליון וחצי לוחמים!
אחוז גבוה של לוחמים מכל עם אחר בעולם, שלחם נגד הנאצים ושותפיהם!
בהעדר מדינה יהודית, לחמו הם תחת דגלי ארצותיהם, כאזרחים נאמנים, אך עם זאת, כיהודים הנלחמים על קיומם.
כמאתיים וחמישים אלף לוחמים יהודים נפלו במלחמה.
סיפורם המופלא נשאר מחוץ לתמונת ההנצחה הלאומית.
אנו, חברי עמותת "יד לשריון", מעבר ליעדיה המקוריים של העמותה, מתוך מודעות עמוקה למורשת הגבורה היהודית, החלטנו לתקן עוול זה!
ביוזמתנו, קבלה ממשלת ישראל החלטה על הקמת מוזיאון, אשר יספר את סיפור לחימתם של היהודים במלחמת העולם השנייה ויחשוף את פרק הגבורה היהודית במלחמה.
עד שיוקם המוזיאון, החלטנו ליצור מספר יעדי ביניים על מנת להביא את הנושא למודעות הציבור.
אנו פותחים היום את המבואה למוזיאון, את תערוכת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, בה יוצגו נתונים בסיסיים ומייצגים על השתתפות היהודים במלחמה ותרומתם לניצחון על האויב הנאצי.
לציין את תרומתם של האלפים ששבו משדות הקרב לארץ ישראל, להקמת צה"ל, לניצחון במלחמת העצמאות ולהקמת מדינת ישראל.
מטרתנו - לשנות את התדמית של "כצאן לטבח", להציג את דמותנו באור הראוי לה, להכניסה לתודעה הלאומית והבינלאומית, ואנו נצליח בכך.