תערוכת "המבואה" 2003 - 2023

במלחמת העולם השנייה השתתפו "בעלות הברית" בראשות ארה"ב, ברה"מ ובריטניה הגדולה, כנגד "מדינות הציר" - גרמניה, איטליה ויפן. 
היה זה מאבק גלוי בין העולם החופשי לבין המשטר הנאצי והפשיסטי. 
מלחמה זו גבתה מחיר כבד מהאנושות כולה ובעיקר מהעם היהודי: 6 מיליון מבניו ובנותיו נספו בשואה.
כאשר הכריזו "בעלות הברית" על גיוס כולל במדינותיהם למלחמה זו, נענו בני העם היהודי לקריאה, התגייסו בהמוניהם לצבאות הלוחמים ובאחוזים שעלו, בדרך כלל, על מספרם באוכלוסייה הכללית בארצותיהם ושרתו בכל הזירות, החיילות, הדרגות והתפקידים.
כמיליון וחצי יהודים לחמו במלחמה, כרבע מליון מהם נפלו בחזיתות השונות.
בשעה שכלל הלוחמים לחמו על חירותם, היהודים לחמו גם על קיום העם היהודי. 
כבני העם היהודי, באשר הוא, מוטלת עלינו החובה לזכור את חלקם של הלוחמים וכבודם של אלו שנפלו.
ממשלת ישראל החליטה להקים מוזיאון אשר ינציח את הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה באתר "יד לשריון" בלטרון. 
אנו רואים בהקמת מוזיאון זה, אתר ייחודי מסוגו בעולם, בו ייחשף אחד הפרקים העלומים בתולדות גבורתו של העם היהודי.
כינונו של המוזיאון בא לתקן עוול היסטורי של הנצחת מיליון וחצי לוחמים יהודים במלחמת העולם השנייה ומטרותיו:
לספר ולהמחיש למבקרים את סיפור לחימתם של החיילים היהודיים בצבאות בעלות הברית , לוחמי המחתרות והפרטיזנים במלחמת העולם השנייה , בהשגת הניצחון על גרמניה הנאצית ומדינות ה"ציר".
להדגיש את פרק הגבורה היהודית באחת התקופות הטרגיות בתולדות עמנו.
לציין את תרומתם להקמת צה"ל, לניצחון במלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל.
להוות מוקד לחינוך הנוער וחיילי צה"ל.
כשלב ראשון בהצפת הנושא לתודעה הקמנו בלטרון את "המבואה" - התערוכה הזמנית, המציגה נתונים בסיסיים ומייצגים, אודות השתתפותם של היהודים בלחימה במלחמת העולם השנייה, תוך התמקדות בסיפורו של הלוחם היהודי במלחמה, ובאמצעותו לחשוף את היקפה וגווניה.